b4dteacher:142845889
b4dteacher

Call of Duty: Modern Warfare II

global stats  
52

Avg. viewers
2.5

Followers per hour
1584

Time streamed
92

Peak viewers
65

Total followers
198

Avg. game time
8

Total streams
1372

Hours watched
2023-01-13 12:40:00

Last time seen

List of streams when B4dteacher played Call of Duty: Modern Warfare II

Stream Duration AVG viewers MAX viewers +Followers
2023-01-09 17:17:07 125 65 73 7
2023-01-10 09:44:29 210 43 59 7
2023-01-10 17:25:48 189 65 92 13
2023-01-11 09:08:36 246 54 78 12
2023-01-11 17:15:09 239 52 71 8
2023-01-12 09:15:17 209 43 53 6
2023-01-12 17:17:45 167 56 67 6
2023-01-13 09:30:38 199 45 58 6