gardoum:28964954
gardoum

Divinity: Original Sin II

global stats  
24

Avg. viewers
1.3

Followers / hour
46.4

Views / hour
86

Peak viewers
72

Total followers
2632

Total views
3406

Time streamed
1362

Hours watched
2017-10-11 12:10:00

Last time seen

List of streams when Gardoum played Divinity: Original Sin II

Stream Game duration Stream duration Avg. viewers +Followers
2017-09-20 13:37:23 227 227 12 5
2017-09-21 12:29:51 205 205 12 3
2017-09-21 22:04:28 130 130 9 -1
2017-09-22 09:36:16 428 428 53 19
2017-09-24 13:06:47 328 328 28 9
2017-09-24 19:16:06 298 298 23 4
2017-09-25 17:52:52 92 92 18 2
2017-09-26 14:50:11 524 524 39 21
2017-09-28 13:14:21 170 170 13 1
2017-09-29 16:36:17 155 208 18 6
2017-09-30 12:24:12 140 140 14 0
2017-10-01 11:36:05 165 238 19 2
2017-10-10 15:47:07 467 467 9 1
2017-10-11 11:02:36 77 362 10 0